Llorenç Fabra Español “Llorençó” * Direcció col·legiada amb Ramon Pallarés Pons i Rafael Parés Domènech.

Llorenç Fabra Español “Llorençó” * Direcció col·legiada amb Ramon Pallarés Pons i Rafael Parés Domènech.

1955-1961,1962-1970