Isaac Rubio Ruiz (direcció col·legiada amb Llorenç Fabra Español i Andreu Montserrat Guasch)

Isaac Rubio Ruiz (direcció col·legiada amb Llorenç Fabra Español i Andreu Montserrat Guasch)

1971, 1974-1976